WhatsApp%20Image%202019-04-08%20at%2014.

מערכת להדמיית שינוי אקלים 

מותקנת היום במכון הבן אוניברסיטאי למדעי הים

המערכת פותחה במטרה לדמות שינויים אקלימיים בים. המערכת הקיימת מאפשרת שליטה על טמפרטורת המים, חימום וקירור ו4 רמות חומציות המים וניתנת להתאמה לפי צורכי החוקר.

 

המערכת הקיימת אותה פיתחנו עבור המכון הבן אוניברסיטאי למדעי הים, מונה סך הכל 72 אקווריומים שמבוקרים ע"י אותה מערכת. במערכת רובוט הדוגם 62 מן האקווריומים ומותאם למדידת חמצן, EC (מוליכות חשמלית), PH, טמפרטורה, פעילות פוטוסינתזה. הרובוט מצלם את תכולת האקווריום בכל מעבר ומאפשר תיעוד של פעילות האלמוגים.

כל המערכת ניתנת לשליטה ולהתאמה באמצעות מערכת ממוחשבת, אשר דרכה החוקר שולט על הרובוט, מתעדכן מול הגרפים השונים וכן מקבל דיווחים בזמן אמת לפי הצרכים שהוגדרו.

לחץ כאן לצפייה בסרטון על מערכת המיוחדת הזו

P1040226_edited.jpg