16JUNE2015OLIVESGILAT1ST_T006_L002_2015_
roots Image 0 1 05-02-2017 195956  0 1.jpg
IMG_20210707_093525_1_edited_edited_edit

מצלמת שורשים

                                                                                                                                                            CrystalVision RootCam© אבטיפוס

 

מצלמת השורשים – Minirhizotron - הינה מכשיר העוקב אחר התפתחות השורשים של צמח בתוך האדמה.   

לצורך המעקב מתקינים את המצלמה בתוך צינור שקוף בקוטר 6 ס'מ ובאורך של כ-100 ס'מ את הצינור מחדירים לאדמה באזור גידול השורש.                                                                                                                      

המצלמה הקטנה נעה על מסילה ומצלמת כל 20 מ'מ ברזולוציה של 0.01 מ'מ (2592x1944)                           

צילומים אלה שמורים במחשבון Raspberry Pi הנגיש באמצעות תקשורת דרך הרשת.                                    

המחשבון מכיל שרת המאפשר גישה אל המצלמה מרחוק.                                                                              

 

תכונות:                                                                                                                                                      

מצלמת השורשים מוזנת במתח 12VDC בעזרת ספק כח (230VAC). המשתמש שולט במרווחים בין סדרות צילומים ויכול להניע את המצלמה לאורך המסילה באופן ידני.                                                                           

שלושה לחצנים במצלמה מאפשרים עצירה או תזוזה כלפי מעלה או מטה ע"י המשתמש.                                   

אותם לחצנים מופיעים בשרת וניתן להפעילם גם משם. שמות התצלומים מייצגים את התאריך והשעה של הצילום, מספר הצילום ומספר הפעמים בהן צולם השורש.                                                                               

המכשיר נגיש דרך הרשת ומשמש כשרת מלא המאפשר שליטה במצלמה בו ניתן לראות את הצילום האחרון ולשלוט על המרחק בין הצילומים ומספרם. השרת מציג את מצב המצלמה.                                                       

 

שימוש:                                                                                                                                                       

בעת השימוש יש להתחבר ל-Rasberry Pi באמצעות VNC Viewer. באמצעות שני אייקונים ניתן להפעיל את מצלמת השורשים או לפתוח קישור לתמונות השמורות.                        

 :העברת התמונות למחשב 

 כדי להשתמש בתמונות מחוץ ל-Pi עליך להעביר אותן למחשב. הפעל/י את הקישור כאן והמשכ/י בהתקנה לפי  ההוראות.                    הפעל WinSCP ועבור/י ל- /home/pi/projects/RootCam/pix. אפשר לגרור את התמונות לכל ספרייה שבחרת.                                                                                                               

 

חיבור תמונות:                                                                                                                                             

כדי לחבר בין תמונות השורש לקבלת כל אורכו מפעילים את תכנת החיבור  CrystalVision©Stitcher.            

חשוב לחבר בין התמונות באופן ידני ע"מ לקבל עמודה מלאה. פתח/י את  תכנת Stitcher ובחר/י- ספריית התמונות.                              בכל ספרייה קיימת עמודה אחת של תצלומים. אם נדרש למדוד את אורך השורש ניתן להשתמש בתכנת  Smart Root בתור נקודת התחלה במדידת שורשים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 אחריות: (לא תקף עבור אב-טיפוס זה)

בתור אב-טיפוס אין אחריות לגבי רמת האיכות או הגימור של RootCam. אנחנו כן מתחייבים לעזור בתפעול הציוד ככל האפשר.                                                                                                                                        

 

 עלות:                                                                                                                                                        

1 RootCam-$1200 US                                                                                                                          

1 צינור שרוול שקוף-$75 US                                                                                                                      

המלאי מוגבל מאד כרגע. יש לוודא את קיום הפריט במלאי.                                                                           

roots Image 0 1 05-02-2017 201220  0 8.jpg
img030_103_2021-09-09_02-53-52.jpg
root scanning camera_edited_edited_edite
IMG_20210804_135919_edited.jpg