מצלמת שורשים

מצלמת שורשים- פיתוח ייחודי זה נועד לניטור התפתחות בית השורשים ברמת עשירית המילימטר. המצלמה סורקת את בית השורשים עד לעומק 80 ס"מ בתדירות שנקבעת מראש, ומספקת צילום אורך של מקטע ברוחב 6 ס"מ.

המצלמה נמצאת כרגע בתהליכי פיתוח מתקדמים.