ליזימטר בתנועה (קרוסלה)

ליזימטר בתנועה (מכונה גם ליזימטר קרוסלה) היא מערכת מחקר ייחודית, המאפשרת מדידת נתוני צמיחה, שימוש בדשן, מים ועוד. המערכת מורכבת מ-24 מיכלים (עציצים) שונים, המותקנים על גבי מסילה מעגלית ונעים באופן רציף.

מדובר בפיתוח מתקדם של מערכת הליזימטר, המאפשר מדידה מדויקת באמצעות איסוף הנתונים ממספר עציצים בו זמנית, במקביל לנטרול של תנאי הסביבה (צל, טמפרטורה ולחות).אופן הפעולה
בדומה לליזימטר, המערכת מדמה השקיה וניקוז של צמחים הגדלים במטע או שדה: מכשירי מדידה שונים אוספים מידע מדויק על צריכת המים והדשן במשך כל שעות היממה, תוך בקרה על פרמטרים שונים כגון רמת הדישון, רמות מליחות, טמפרטורה ועוד.
איסוף הנתונים ממספר עציצים במקביל, בשילוב התנועה המעגלית של העציצים החושפת אותם לתנאים סביבתיים זהים, מאפשרים קבלת תמונת מצב מדויקת ומובהקת יותר. שימוש בשיטה ייחודית זו, מאפשר גם לבודד השפעה של משתנה מסוים. כך למשל, באמצעות שימוש בקרקע שונה בכל עציץ, ניתן לבודד את השפעת הקרקע בלבד.
המערכת פועלת באופן אוטומטי לחלוטין: ההשקיה והדישון מבוקרים ע"י מחשב המאפשר שליטה מלאה על משטר ההשקיה, הדישון, ואיסוף המידע.


ייעוד

ליזימטר בתנועה מיועד לקשת רחבה של מחקרים ושימושים, כגון:

• פיתוח של משטרי השקיה (לדוגמה: לפי דרישת הצמח)

• בחינת רמת היעילות של דשנים שונים ובניית פרוטוקול דישון

• מדידת השפעות טמפרטורת קרקע ובחינת שונות בין קרקעות

• מעקב אחר התפתחות שורשים בתנאים שונים

• בחינה של חיסכון במים, וכן בחינת שימוש במים מליחים או רדיואקטיביים

• התאמה בין היבול לבין מליחות המים

• התאמת צמחים לתנאי מזג אוויר וקרקע שונים ברחבי המדינה

מידע תפעולי

המערכת מנוהלת ומבוקרת ע"י תכנת הפעלה מתקדמת מסוג "קריסטל OPC", המאפשרת תיעוד, ניתוח והצגת הנתונים המתקבלים באופן ידידותי ופשוט לתפעול, כאשר היחידה עצמה מגובה באחריות ושירות הניתנים באמצעות שליטה מרחוק ובשטח.
הבניה המודולרית של המערכת מאפשרת הוספת אביזרי מדידה, ניטור וצילום.


קרוסלה ליזימטרים ניסוי עגבניות במופ ערדו
Lysimeter%20Carousel_edited.png